Over Meditatie

Meditatie neemt afstand van het denken. Wees als een toeschouwer; kijken is de sleutel tot meditatie. Kijk naar jouw gedachten, verder niets. Je wordt langzaam leeg en er zijn geen gedachten meer.

down angle photography of red clouds and blue sky

Naar de bron

Meditatie is het enige dat het Oosten aan de mensheid gegeven heeft. Het Westen heeft veel meer gegeven: duizenden wetenschappelijke uitvindingen, een enorme medische vooruitgang, ongelofelijke ontdekkingen op allerlei gebieden van het leven. Toch is die ene bijdrage van het Oosten veel waardevoller dan alle bijdragen van het Westen bij elkaar. Het heeft naar niets anders gezocht dan naar dit ene: naar het innerlijk van de mens. Men heeft er de hoogste toppen van gelukzaligheid en de diepste stilte gevonden, de eeuwigheid van het leven leren kennen en de hoogste bloei van liefde, mededogen en vreugde. Ze hebben hun hele genialiteit gewijd aan één enkel onderzoek – de techniek van extase: meditatie.

Het denken

Meditatietechniek is simpel, maar het denken maakt er iets ingewikkelds van. Dat moet het wel doen om zichzelf te beschermen, want denken en meditatie kunnen niet naast elkaar bestaan. Meditatie is de dood van het denken. Het denken verzet zich tegen elke poging tot meditatie. En ga je toch proberen te mediteren, dan is het slim genoeg om je de verkeerde kant op te sturen en dat meditatie te noemen. Geen enkele inspanning van het denken kan jou over de grenzen van het denken brengen. Dat kan zelfs jouw denken begrijpen. Het is de basisregel. Het denken brengt je niet dichter bij verlichting en de ontwaakte staat van bewustzijn. Je beoordeelt een techniek naar zijn resultaten.

Jij kijkt…

Meditatie begint door afstand van het denken te nemen, door als een toeschouwer te zijn. En er is maar één manier om afstand van wat dan ook te nemen: als je naar het licht kijkt is één ding duidelijk: jij bent niet het licht – jij bent degene die ernaar kijkt. Als je naar een bloem kijkt is één ding zeker: jij bent niet de bloem – jij bent de toeschouwer. Kijken is dus de sleutel tot meditatie. Kijk naar jouw gedachten, verder niets, geen herhaling van een mantra, geen concentratie op de adem, geen speciale houding, geen innerlijke trucjes… Kijk alleen naar alles wat je gedachten doen. Verstoor ze niet, voorkom ze niet, probeer niet stil te worden, niet te mediteren, duw ze niet weg, sla ze niet plat. Doe helemaal niets, kijk alleen maar. Meditatie is het wonder van het kijken. Terwijl je kijkt komt de verandering: je wordt heel langzaam leeg en er zijn geen gedachten meer. Je valt niet in slaap, maar je bent heel helder, heel wakker, heel transparant, heel bewust.

Getuige

Meditatie is dus kijken, toeschouwen, observeren, maar zonder enig oordeel, zonder woorden, zonder commentaar, zonder goed- of afkeuring, zonder prettig of onprettig. Door alleen maar te kijken stap je onmiddellijk uit het denken. Het denken kan zichzelf niet observeren, de toeschouwer maakt nooit deel uit van het denken. Jij bent alleen de stille getuige. En naarmate die getuige steeds sterker geworteld is, wordt de afstand tussen de toeschouwer en het denken steeds groter.

Al gauw is het denken zo ver weg dat je het nauwelijks meer kunt voelen en zelfs het laatste restje verdwijnt tenslotte. Dan is het denken verdwenen zonder dat jij iets gedaan hebt, zonder enige dwang. Het denken is een natuurlijke dood gestorven. En als het denken verdwenen is, is het volkomen stil. En voor het eerst word jij je bewust van jezelf.

Energie

Energie die voorheen aan het denken besteed werd en aan het zoeken naar niet-denken, richt zich dan op zichzelf. Energie die altijd voortdurend in beweging is wordt niet meer gehinderd door obstakels die je bewustzijn belemmeren zoals gedachten, emoties, stemmingen. Alles is verdwenen – je bent alleen maar stilte, niet iets. Dan richt de energie zich op zichzelf. Deze energie die terugkeert naar de bron brengt een immense verrukking teweeg. Deze verrukking is in zijn allerhoogste vorm: verlichting.

Verlichting

Alles wat er voor nodig is, is een beetje discipline. Regelmaat, een schoon en fris lichaam, een ontspannen houding, geen honger noch een overvolle maag. Als je in de voor jou juiste houding zit, ga je het lichaam na en laat het zich geleidelijk ontspannen; pas zo nodig je houding aan. Als het lichaam het ongemakkelijk heeft leidt dat teveel af. Het is belangrijk zo ontspannen te zitten dat het lichaam jouw aandacht niet trekt, dat geen alarmsignalen je meditatie verstoren. Houdt dan de ogen gesloten; daarmee sluit je de wereld buiten. Kijk dan naar je gedachten alsof je naar het verkeer op staat kijkt. Observeer alleen maar zonder te oordelen. Dat is de methode en als je die eenmaal onder de knie hebt, gaat het observeren steeds meer vanzelf. Observeren is meditatie. Door te observeren verdwijnen de gedachten, verdwijnt het denken. Dan komt het meest gezegende moment dat je volkomen alert bent zonder één enkele gedachte. Alleen maar een stille hemel. Dan keert de energie naar binnen, plotseling, onverwacht, en dat roept een enorm genot op. Je bewustzijn wordt gevoed met een enorme energie. Het zet je hele wezen in vuur en vlam. Overal in je en om je heen: licht, stilte, volkomen stilte… en alles valt op zijn plaats. Je bent nu in jouw ware kern. Precies op dat moment, als je alleen nog maar middelpunt bent, volgt de explosie. Die explosie noemen we verlichting. Het is het enige wonder dat er bestaat: jezelf te kennen en jezelf te zijn en te weten dat er geen dood is. Je bent voorbij het lichaam en voorbij het denken – alleen maar zuiver bewustzijn.

Nu jij zelf

Discipline is dus alleen maar een hulpmiddel, het heeft slechts betrekking op de buitenkant. Waar het werkelijk om gaat is toeschouwer, getuige, te zijn. Observeren, dat is meditatie. De vraag “Wat is meditatie?” kan alleen maar beantwoord worden als jij zelf een stapje op de weg zet. Uitleg alleen is niet genoeg. Dit hele verhaal alleen is niet genoeg. Je zult zelf op pad moeten gaan, aan de slag moeten gaan. Begin dus eerst met je ogen dicht te mediteren!

Een half uurtje per dag om te beginnen.
Heb je vragen, stel ze maar: cor@zenwandelen.nl of 06 1526 3773.

Weergaven: 50